Hyperion

Hyperion - Dan Simmons Jedna z lepszych opowieści S-F